iW Management Console

Softwarové riešenie od spoločnosti Canon dokáže spravovať a optimalizovať vaše tlačové zariadenia, a tým výrazne optimalizovať náklady na ich prevádzku, produktivitu popri vysokom zabezpečení.


Výzvy správy zariadení 

Spravovanie veľkého množstva zariadení môže technickým alebo IT oddeleniam veľmi rýchlo začať prinášať výrazné problémy. Zlyhanie pri náprave alebo predchádzaní problémom, ako napríklad nízka hladina tonera alebo minutie papiera, môže mať za následok stratu produktivity v rámci celej kancelárie. Okrem toho môže manuálne aktualizovanie nastavení zariadení, aplikácií, firmvéru alebo adresárov v rámci veľkej skupiny zariadení trvať celé dni.

Efektívne centralizované riadenie 

Konzola na správu iW je veľmi prispôsobiteľný a komplexný pomocný program spúšťaný cez prehľadávač, ktorý oddeleniam IT a technickým oddeleniam poskytuje centralizovaný bod riadenia, a to z dôvodu efektívneho spravovania a monitorovania všetkých multifunkčných tlačiarní (MFP) a tlačiarní značky Canon. Integrácia s aktívnym adresárom, správa administrátorských práv a zabezpečenie SSL zaručuje bezpečné a centralizované spravovanie vašich zariadení.

Výkonné funkcie 

Konzola na správu iW znižuje zaťaženie správcov IT a technických oddelení. Medzi funkcie patrí monitorovanie spotrebného materiálu, rozdelenie nastavení zariadenia a iných zdrojov, konsolidačné údaje merača zariadenia a inovovanie ovládačov tlačiarne. Konzola na správu iW MC taktiež umožňuje, aby vám váš poskytovateľ služieb ponúkal lepšie služby na ďalšie zníženie zaťaženia, ako napríklad zbieranie údajov meračov, inovovanie zariadení a objednávanie tonerov.