Kontakty

Alfa office s.r.o.
Kazanská 5
821 06 Bratislava

IČO: 35955333
DIČ: 2022059314
IČ DPH: SK2022059314

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 37586/B

0918/177611 Kristína Šefčíková

mail:    alfaoffice@alfaoffice.sk
web:      www.alfaoffice.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka,a.s.
čislo účtu: 2625833108/1100
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2583 3108
SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru a dohľadu:   
Slovenská obchodná inšpekcia Odbor technickej kontroly výrobkov 
a ochrany spotrebiteľa Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27