Kontakty

Alfa office, s.r.o.,
Kazanská 5
821 06 Bratislava

Email: alfaoffice@alfaoffice.sk
Telefón: 02 / 4437 1867
Mobil #1: 0918/177611

SKYPE: alfaoffice2005

IČO: 35955333
DIČ: 2022059314
IČ DPH: SK2022059314

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 37586/B zo dňa 21.09.2005

Číslo účtu: 2625833108/1100 (Tatra banka, a.s.)
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2583 3108
BIC/SWIFT: TATR SK BX