Zásady práce s vašimi údajmi:
 

Som spoločnosť Alfa office,s.r.o., IČO: 35955333, so sídlom Kazanská 5, 821 06 Bratislava 

Prevádzkujem e-shop na webových stránkach www.alfaoffice.sk


Na poskytovanie mojich služieb, predaj tovaru a prevádzku mojich webových stránok spracúvam niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I.    Spracovanie osobných údajov
 

      A.    Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete moje produkty a služby, budem pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré mi poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. 
Sú to: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa
    
    Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budem kontaktovať, aby som sa dohodol na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

        Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

        Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažem ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budem spracovávať najviac 365 dní od našej poslednej komunikácie. 

       B.    Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa

    Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujem spracúvať, aby som mohol splniť moju zmluvu – dodať vám môj tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budem komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok. 

Osobné údaje budem ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré mi vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

        Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávam?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

        Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia mojej služby a následne 365 dní posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

       C.    Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste mi to pri nákupe, použijem vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

        Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje mi to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste mi to pri nákupe nezakázali.

        Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
3 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo ma kontaktovať e-mailom: sefcik@alfaoffice.sk

 

II.    Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u mňa. Pracujú pre mňa však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože mi pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:
-    prevádzkovateľ platformy e-shopu www.alfaoffice.sk (spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884)
-    spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Slovenská pošta, DPD Slovensko)
-    poskytovateľ e-mailových služieb (Slovenská pošta, DPD Slovensko)

Osobné údaje spracúvam len v rámci Európskej únie.


III.    Čo by ste ešte mali vedieť

V moej spoločnosti mám menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V mojej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte ma na e-mailovej adrese gdpr@alfaoffice.sk  alebo zavolajte na 0918177611.

 

IV.    Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na mňa a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávam, vyžiadať si u mňa prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2015.