Therefore


Jednoduchý softvér pre pracovné toky dokumentov s výkonnými funkciami – zmeňte spôsob správy a zdieľania podnikových dokumentov.
 

Rýchlejšie postupy

Rýchle a jednoduché zaznamenávanie papierových alebo digitálnych dokumentov. Softvér Therefore pomáha eliminovať časovo náročné postupy, vďaka čomu zvyšuje produktivitu.

Zabezpečené informácie

Spĺňajte potrebné požiadavky a udržujte údaje chránené. Vďaka vylepšenému riadeniu prístupu, prístupovým právam a opatreniam proti nepovolenej manipulácii zostávajú vaše informácie chránené.

Akékoľvek zariadenie, kedykoľvek

Softvér Therefore poskytuje webový prístup v reálnom čase na akékoľvek zariadenie. Teraz môžu vaši ľudia získať potrebné informácie kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

 


Zabezpečenie kontinuity

Softvér Therefore poskytuje nadpočetné zálohovanie a odolný ukladací priestor pre údaje, vďaka čomu pomôže vašej organizácii pokračovať v obchodnej činnosti v prípade požiaru, povodne alebo iných katastrofách.

Zlepšite spoluprácu

Zabezpečená spolupráca v reálnom čase vďaka inteligentnej správe verzií znamená, že vaši zamestnanci môžu bez problémov spoločne pracovať na najnovších dokumentoch.

Analýza a automatizácia

Jednoduchá identifikácia stagnácie spracovania informácií pomocou dynamickej siete ad hoc a automatizovaného vykazovania spolu s prístupom ku kľúčovým ukazovateľom pre pracovné toky archívov aj dokumentov.