UniFLOW

                                                      


UniFLOW je softvérová platforma, ktorá umožňuje or­ganizáciám naplno využívať potenciál multifunkčných zariadení a maximálne tak zhodnotiť investované pro­striedky. Vďaka modulárnej štruktúre a úzkej integrácii s hardvérom spoločnosti Canon, je možné systém zostaviť presne podľa požiadaviek danej organizácie.

Systém je vhodný do organizácií všetkých veľkostí. K dispozícii je verzia pre ľubovoľný počet používateľov. Poskytuje tak možnosť rozšírenia a flexibilitu bez ohľadu na typ vašej organizácie. Jeho webová architektúra umožňuje spustiť softvér vo viacerých budovách, lokalitách alebo na via­cerých pracoviskách, zatiaľ čo sú všetky dáta uložené v centrálnej databáze na serveri SQL.
 

Sledovanie nákladov

 • dokonalý prehľad o výdavkoch na tlač a kopírovanie
 • kontrola výdavkov na tlač na úrovni používateľov, oddelení alebo projektov
 • porozumenie existujúcej tlačovej infraštruktúry a jej optimalizácia
 • riadenie využívania farebnej tlače a kopírovania vo vašej organizácii
 • export štatistických dát v rôznych formátoch vrátane XML
 • automatické generovanie prehľadov o úsporách
 • využívanie nových zdrojov príjmov spätným fakturova ním tlačových nákladov
   

Zabezpečená tlač

 • umožňuje používateľom vyzdvihnúť citlivé dokumenty v ľubovoľnej sieťovej tlačiarni a tlačiť ich len v čase, keď sa nachádzajú pri nej
 • ak je jedna tlačiareň vyradená z prevádzky, používatelia môžu prejsť k inej tlačiarni, ktorá vytlačí ich úlohy
 • systém používa univerzálny ovládač – bez ohľadu na to, aké zariadenie na tlač používateľ vyberie, výstup bude vždy rovnaký
 • akékoľvek zabezpečené tlačové úlohy, ktoré nebudú zozbierané v preddefinovaný čas, budú automaticky vymazané
   

Pravidlá a smerovanie

 • umožňuje stanoviť pravidlá definujúce ako a kde sa dokumenty budú tlačiť
 • tlačové úlohy je možné presmerovať na menej zaneprázdnené tlačiarne
 • možnosť vidieť náklady na tlač svojich dokumentov a potenciálne úspory
 • presmerovanie tlače môže prebiehať automaticky alebo zobrazením výzvy na voľbu najvhodnejšieho postupu
 • presmerovanie úloh do zabezpečenej tlačovej fronty
 • sledovanie užívateľov, ktorí ignorujú odporúčania presmerovaní a tlačia na nákladnejších zariadeniach
   

Mobilná tlač

 • umožní mobilným používateľom tlačiť z ľubovoľného mobilného zariadenia prostredníctvom ľubovoľnej tlačiarne, odkiaľkoľvek
 • nie je potrebné inštalovať ani preberať ovládače tlačiarní a aplikácie
 • nie je potrebné zavádzať nový systém a nadväzovať sieťové spojenie na diaľkový prístup
 • administrátori môžu konfigurovať pracovné toky pre rôzne e-mailové adresy
 • mobilné aplikácie umožňujú používateľom priamo vyberať tlačové úlohy v telefóne
   

Pokročilé skenovanie

 • umožňuje používateľom skenovať a komprimovať dokumenty z multifunkčných zariadení Canon priamo do e-mailu alebo súborových systémov
 • používatelia trávia menej času manuálnym rozdeľovaním dokumentov
 • OCR v 137 jazykoch
 • automatická indexácia dát z oblasti OCR
 • rozpoznanie čiarového kódu
 • indexované dáta možno skonvertovať do želaného formátu, napr. Microsoft Word
 • možnosť skenovať do e-mailu, sieťového priečinku, DMS systému Therefore, Microsoft Share Point alebo do Google Drive

 

Verzie UniFLOW

 

 •  

Informácie o možnostiach UniFlow
verify

* Tento údaj je povinný